fbpx

Гаранция и сервиз

Гаранция и сервиз

Гаранция и сервиз


1. Гаранционен срок и гаранционни условия

Всички НОВИ продукти са с гаранционен срок от 1 година! Изключение правят контролери за конзоли, зарядни, захранвания и батерии. Техният гаранционен срок е 6 месеца.

Всички РЕНОВИРАНИ продукти са с гаранционен срок както следва:

1.1. Компютри, лаптопи и компютърни конфигурации – 3 месеца;

1.2. Компютри, лаптопи и компютърни конфигурации с Операционна система – 6 месеца;

1.3. Монитори – 3 месеца;

1.4. Компоненти и части (с изключение на зарядни, захранвания и батерии) – 3 месеца;

1.5. Зарядни, захранвания и батерии – 1 месец;

1.6. Периферия – 3 месеца;

1.7. Аксесоари – 3 месеца;

1.8. Кабели – 3 месеца;

1.9. Networking устройства – 3 месеца;

1.10. Конзоли и игри – 3 месеца;

1.11. Аудио техника – 3 месеца;

При закупуването на продукт се приема, че потребителят се е запознал с гаранционния срок и гаранционните условия.
Продукти от класове като клас „C“ , клас „Неокомплектован“, клас „За части“ и други е възможно да бъдат давани и без гаранция. Стандартният минимален гаранционен срок на обновените продукти е 3 месеца.  Изключение от общите гаранционни условия са батериите на преносимите компютри, адаптери (зарядни), части и аксесоари и други, които могат да са с гаранция от 1 месец. При наличие на различни срокове и правила, те ще бъдат допълнително упоменати или предварително уточнени с потребителя.

 • Гаранционното обслужване се извършва единствено в нашия сервиз.
 • Транспортните разходи до сервиза ни са за сметка на клиента. Стоката е необходимо да бъде в пълна окомплектовка с книжки, драйвери на дискове, ако има такива, кабели и допълнителна съпътстваща документация и по възможност в оригинална опаковка.
 • Portokali.bg не носи отговорност за загуба на информация в следствие на повредени информационни носители, съветваме потребителите да се грижат добре за ценна за тях информация.
 • В случай на нередност в работата на закупената техника е необходимо да се свържете с нас.
 • Сервизирането на стоката се извършва в рамките на законноустановения срок на Република България, който е 30 дни от датата на получаване на стоката в сервиза. Всички неизправности се ремонтират, а ако това не е възможно – продуктът се заменя.

Гаранция може да не бъде призната при възникнало някое от следните събития:

 • Изгубена или фалшифицирана гаранционна карта.
 • Повреди, причинени от външни фактори, природни бедствия,
  неподходящо съхранение или неправилен транспорт.
 • Токови удари и повреди вследствие на включване към неизправна инсталация.
 • Опит за ремонт от лица, неоторизирани от Portokali.bg или нарушение на гаранционни стикери.
 • Повреди, причинени от други компоненти, работещи съвместно с техниката, подлежаща на гаранционно обслужване.
 • Неправилна експлоатация и използване на некачествени консумативи.
 • Нарушена физическа цялост, изпускане, удари, заливане с течности и други.
 • Повреди, причинени от вируси и/или софтуер.
 • Други, допълнително упоменати или предварително уточнени с потребителя.

Гаранция и сервиз

2. КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО ПРОДУКТЪТ СЕ ПОВРЕДИ?

За да стартирате процедура за рекламация е необходимо да се свържете с нас чрез някой от каналите ни за комуникация. Това може да се случи по телефон, по имейл, чрез съобщение към някоя от нашите страници в социалните мрежи или лично в някой от нашите физически обекти. След консултацията е необходимо да изпратите или оставите стоката на адреса, посочен от нас.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ

…. Раздел IV Право на рекламация:

Допълнителен текст на закона за защита на потребителя може да намерите:

Чл. 25. (1) Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция при:

 1. констатирани липси;
 2. дефекти на стоката;
 3. несъответствие с обявения размер;
 4. несъответствие с обявената търговска марка.

(2) Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.

(3) Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

(4) Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Чл. 26. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

 1. възстановяване на заплатената сума;
 2. заменяне на стоката с нова;
 3. отбив от цената;
 4. безплатно извършване на ремонт.

Чл. 27. (1) Търговецът е длъжен да приема рекламация през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или на адреса си на управление, освен ако в документа за гаранция не е определено друго.

(2) Срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 28. При нарушаване на задълженията по предоставената гаранция или при неприемане на рекламация, потребителят може да се обърне за съдействие към сдруженията на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителните комисии или да предяви иск в съда. …

Пълен текст на закона за защита на потребителя може да намерите тук.

3. Условия за ремонт на гаранционна техника

ПРИЕМ В СЕРВИЗ

 1. Дефектните продукти, трябва да бъдат доставени до сервизния център на фирмата продавач. Стоките следва да бъдат придружени от всички необходими документи и окомплектовка.
 2. След получаването на продукта в сервиза, той се диагностицира от сервизните специалисти и се извършват необходимите действия за отстраняване на проблема.
 3. Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат:
  • ремонт на продукта;
  • частична или цялостна замяна;
  • частична компенсация;
  • възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение;
 4. Във всички изброени случаи срокът за изпълнение на гаранцията е най-много един календарен месец

ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА КЪМ КЛИЕНТА

 1. След привеждането на продукта в изправно състояние, той ще бъде изпратен обратно до адреса, посочен в заявката, по куриер или предаден лично на клиента в съответния сервиз. Времето за доставка е 48 часа в цялата страна. Възможно е някои населени места да се обслужват по предварително фиксиран от куриера график, в тези случаи доставката може да бъде повече от 48 часа.
 2. Съобразно законовите разпоредби се осигурява възможност за замяна на техниката, закупена от нас, или връщане на заплатената сума, при потвърден четвърти хардуерен ремонт. За замяната е необходимо техниката да е била ремонтирана три пъти в наш сервиз и да бъде констатиран четвърти хардуерен проблем.
 3. Техниката се заменя с аналогичен или по-добър модел в зависимост от състоянието на пазара.
 4. Не се считат за хардуерни рекламации всякакъв вид софтуерни инсталации, настройване на драйвери и проблеми при работа със софтуерни приложения.
 5. Сервизите и търговеца не носят отговорност за загубена информация и пропуснати ползи, през времето, което стоката е предоставена за ремонт.

Гаранционно обслужване се отказва при следните случаи:

 • Относно преносими компютри, таблети, смартфони, телевизори, принтери, МФУ и др.
  • Механични удари, вследствие на които е счупен екрана на устройството или друга част от него;
  • Увреден външен вид, надрани капаци, вследствие механичен удар по корпуса;
  • Залято устройство с течност;
  • Повредени портове, скъсани кабели, вследствие механично усилие и неправилна употреба;
  • Липсващи и повредени бутони на клавиатурата;
  • Видими следи от изгаряне на външни портове вследствие на токов удар;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно дънни платки, видео карти, звукови карти, I/O платки, fax/modem модули
  • Повредени пасивни и активни елементи (кондензатори, транзистори, бобини и др.);
  • Увреден външен вид, надраскан корпус вследвствие изтърване;
  • Повредено PCB (print circuit board);
  • Механични повреди по електронните компоненти;
  • Изкривени или липсващи пинове;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно процесори
  • Механично повреден кристал;
  • Увреден външен вид;
  • Механични повреди по електронните компоненти;
  • Изкривени или липсващи пинове;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно RAM памет
  • Повредени пасивни и активни елементи;
  • Прекъснати и изгорели писти;
  • Увреден външен вид;
  • Механични повреди по електронните компоненти;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно LAN компоненти
  • Повредени или липсващи куплунзи;
  • Прекъснати и изгорели писти;
  • Увреден външен вид;
  • Повредено PCB (print circuit board);
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
  • Всички мрежови компоненти подлежат на еднократно гаранционно обслужване.
   При следваща повреда се заплаща ремонт по ценовата листа
 • Относно оптични устройства
  • Повредени или липсващи куплунзи;
  • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива);
 • Относно твърди дискове
  • Повредени или липсващи куплунзи;
  • Повредени или липсващи компоненти;
  • Увреден външен вид, надраскан корпус вследствие удар или изтърване;
  • Опит за ремонт от неоторизирани лица;
  • Наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка (ако има такива).
Гаранция и сервиз
Гаранция и сервиз
Гаранция и сервиз
0
 • Минималната стойност за поръчка е 20.00 лв.
0
Количка
Количката е празна!
preloader